Geodata profesionálně
 

Geografické informační systémy

Většina dat má nějakou vazbu na místo nebo lokalitu. Tato data promítnutá do mapy pak představují zcela nový pohled na danou situaci.
Řešení Cleerio představuje propojení tří různých technologií. 

GIS

Mapovou aplikaci, která slouží zejména k zobrazování, překryvu, editaci a práci s daty nad mapou.

Tabulkovou aplikaci, která slouží k evidenci tabulkových dat. Využijete ji zejména pro hromadnou úpravu dat, evidenci smluv atd.

Mobilní aplikací, která je neocenitelným pomocníkem při práci s daty.