Geodata profesionálně
 

Geografické informační systémy

Většina dat má nějakou vazbu na místo nebo lokalitu. Tato data promítnutá do mapy pak představují zcela nový pohled na danou situaci.

Nabízíme Vám aplikaci GIS4U, které je novou generací řešení geografického informačního systému (GIS) pro obce a malá města. 

GIS