Geodata profesionálně
 

Mapová aplikace Cleerio

První webová aplikace, která spojuje efektivitu informačních systémů s přehledností map

Toto propojení představuje nový pohled na evidenci a správu majetku. Online mapová aplikace spojuje na jednom místě zobrazení územních plánů, studií, inženýrských sítí spolu s efektivní prací s pasporty. Systém zároveň usnadňuje práci s katastrálními daty (včetně listů vlastnictví) pomocí jednoduchého vyhledávání a přehledné filtraci.

Seznamte s možnostmi mapové aplikace pomocí následujících obrázků:

Obr.1. Přehledné zobrazení inženýrských sítí. Kliknutím na prvek kanalizační sítě - šachtu - můžete zjistit její identifikátor, výšku dna či poklopu.

Inženýrské sítě

Obr.2. Jeden z nejdůležitějších dokumentů každé obce, městyse či města je územní plán. V mapové aplikaci je možné například zobrazit koordinační výkres a přes něj vrstvu funkčních ploch. Kliknutím do mapy je pak možno zjistit podrobný funkční regulativ.

Územní plán

Obr.3. Důležitou sočástí mapových aplikací našich zákazníků jsou pasporty. Můžete v nich vyhledávat, filtrovat a editovat různé parametry. Například na ob.3 vidíte hrobová místa klasifikována podle obsazenosti. Prvky pasportu lze opatřit fotografiemi či jinou dokumentací. 

Pasport hřbitova

Obr. 4. Není nic snazšího než umístit geodetická měření do mapy. Získáte tak možnost data prohlížet nejen pro Vás ale například i pro další projektanty.

Geodetické zaměření

Obr. 5. Zajímavou funkcionalitou je prolínání různých vrstev - například různě starých ortofotomap. Pomocí posuvníku lze dynamicky měnit průhlednost a získat tak informace ze dvou různých podkladů.

Prolínání

Obr. 6. Mapový portál má i svoji 3D verzi

3D

-------------------------