Geodata profesionálně
 

Mapová aplikace GIS4U

Přestaňte mapy prohlížet, začněte s nimi pracovat!

GIS4U je novou generací řešení geografického informačního systému (GIS) pro obce a malá města. Koncept řešení vychází z více než dvaceti let zkušeností naší partnerské firmy T-mapy a stovek úspěšných implementací na středních a velkých městech. 

GIS4U využívá technologie, které obcím a malým městům umožňují aktivně pracovat (nejen) s geografickými daty. To bylo doposud možné jen v robustních a drahých systémech, zatímco GIS4U je cenově dostupné i těm nejmenším obcím.

Samozřejmostí je i použití této webové aplikace na mobilních zařízeních například při mapování či aktualizaci dat přímo v terénu.

Seznamte s možnostmi mapové aplikace pomocí následujících obrázků:

Obr.1. Přehledné zobrazení inženýrských sítí.

Obr.2. Jeden z nejdůležitějších dokumentů každé obce, městyse či města je územní plán. V mapové aplikaci je možné například zobrazit koordinační výkres a přes něj vrstvu funkčních ploch. Kliknutím do mapy je pak možno zjistit podrobný funkční regulativ.

Obr.3. Důležitou sočástí mapových aplikací našich zákazníků jsou pasporty. Můžete v nich vyhledávat, filtrovat a editovat různé parametry jako v tabulkovém editoru. Například na ob.3 vidíte pasport pro správu hřbitova. Je rozdělen logicky do několika oddílů umožnující efektivní správu hřbitova. 

Obr.4. Dalším z řady možných modulů pasportu je pasport komunikací a dopravního značení. 

Obr. 5. Není nic snazšího než umístit geodetická měření do mapy. Získáte tak možnost data prohlížet nejen pro Vás ale například i pro další projektanty.