Geodata profesionálně
 

Letecké snímkování bezpilotním prostředkem

Pro více informací navštivte náš produktový web www.bezpilotni-pruzkum.cz

Podrobné ortofoto v rozlišení 4 cm/px:

Podrobné ortofoto v rozlišení 1 cm/px:

Hřbitov

Mračno bodů pořízených v rozlišení 4cm/px:

Vygenerované vrstevnice po 0,2m z digitálního modelu s podkladovou ortofotomapou:

Kompozitní snímek (CIR) složený z dat pořízených v blízké infračervené části spektra (NIR - near-infrared):

Termální snímkování:

3D model vzniklý z šikmých snímků pořízených dronem: