Geodata profesionálně
 

Letecké snímkování bezpilotním prostředkem

Pro více informací navštivte náš produktový web www.bezpilotni-pruzkum.cz

Ortofoto v rozlišení 4 cm/pix:

   

Mračno bodů pořízených v rozlišení 4cm/pix:

Vygenerované vrstevnice po 0,2m z digitálního modelu s podkladovou ortofotomapou:

   

Ortofoto pořízené multispektrální kamerou:

   

Ortofoto pořízené v blízkém infračerveném spektru (NIR - near-infrared):