Geodata profesionálně
 
Geodézie
Geografické IS
Letecké snímkování
Zemědělské analýzy

Aktuality

O firmě

 Firma vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních privátních geodetických firem. V roce 1996 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Základ zaměstnanců vzešel z geodetů Jihomoravských vodovodů a kanalizací, kteří jsou doplňováni absolventy geodetických škol. 

Jádrem naší činnosti jsou komplexní geodetické práce s důrazem na poskytnutí co nejkomplexnějších informací o území. Developerům jsme připraveni poskytnout úplné mapové podklady k území – od mapy katastru nemovitostí (či zjednodušených evidencí) s identifikací vlastníků, přes zákresy inženýrských sítí dle vyjádření správců, územní plány, letecké snímky až po vlastní zaměření lokality pro projekt.

  

Provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii - od geometrických plánů a vytyčování hranic až po jednoduché či komplexní pozemkové úpravy, od vytyčovaní rodinných domů až po výkon funkce hlavního geodeta na stavbách s miliardovými rozpočty.

Obcím a firmám nabízíme mapový informační systém spojující veškeré dostupné mapové podklady, např. účelovou mapu s údaji o parcelách a vlastnících z katastru, letecké snímky, mapy zjednodušených evidencí apod. s popisnými informacemi k vlastním prvkům. Vytváříme tak různé pasporty např. inženýrských sítí, komunikací či objektů.

Pro sběr dat využíváme vlastní bezpilotní prostředky s různým typem kamer – ať už klasických RGB, pro tvorbu polohopisných ortofotomap, tak i speciální multispektrální např. pro zemědělské analýzy či termokamery pro zjišťování tepelných ztrát objektů, účinnosti fotovoltaických panelů apod.

Také se specializujeme na tvorbu 3D modelů terénů, staveb či celých obcí a měst z pozemních či leteckých bodových mračen. 

Reference