Geodata profesionálně
 

Speciální IG - úpravna vody Břeclav

V lednu a únoru 2009 jsme zpracovávali dokumentaci současného stavu budovy úpravny vody Kančí obora v Břeclavi. Vzhledem ke složitosti trubních rozvodů, se část měřických prací prováděla metodou laserového skenování.


Mapování - Větrný park Rudná

Našim úkolem bylo provést zaměření území pro projekt výstavby větrné elektrárny. Geodetické práce probíhaly v měsících únor - duben 2008.


Inženýrská geodézie - Olympia fáze 4

Od dubna 2008 započaly práce na realizaci 4. fáze Nákupního centra Olympia Brno. Pro této stavbě jsme prováděli veškeré geodetické práce: podklad pro projekt, vytyčovací síť stavby, zaměření stávající ocelových konstrukcí pro napojení nové stavby, vytyčování stavby, zaměření skutečného provedení inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch, měření ploch nájemních jednotek jako podklad do smlouvy, geometrické plány budov, komunikací a zpevněných ploch i geometrické plány pro zřízení věcného břemene.


Speciální IG - ražba štol v Táboře

Od května 2009 do června 2010, v rámci stavby "Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - stavba I" jsme vytyčovali ražbu dvou štol, které mají sloužit k odvodu přívalové vody z rybníku Jordán do řeky Lužnice.


  předchozí stránka 2 / 2