Geodata profesionálně
 

Čistá řeka Bečva II-A

Dokončili jsme naši nejrozsáhlejší stavbu inženýrských sítí v historii firmy - výstavbu kanalizací v souhrnné délce 71,7km. Prováděli jsme veškeré vytyčovací práce, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení i vypracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen.