Geodata profesionálně
 

D2

Uspěšně jsme dokončili stavbu "Rekonstrukce D2 v km 28,4 - 42,7". Jednalo se o nejdelší souvisle opravovaný úsek dálnice v celé historii ČR, navíc realizace probíhala v rekordně krátkém čase. Předmětem našich prací bylo vybudovaní vytyčovací sítě stavby, veškeré vytyčovací práce včetně vytyčení lankodráhy, 3D kontrola frézy, měření konstrukčních vrstev v kontrolních bodech, výpočty kubatur, zaměření skutečného provedení stavby a vytvoření digitálního modelu dálnice.