Geodata profesionálně
 

Speciální IG: 3D model lomu

Naše společnost dokončila pilotní projekt na digitalizaci důlních map povrchových lomů. Tvorba digitálního modelu terénu probíhala v programu Bentley InRoads Site; vznikl digitální model terénu, dále byl vygenerován vrstevnicový plán, řez lomem a barevná hypsometrie výškopisu lomu. Pro prezentační účely jsme vytvořili i toto krátké video: