Geodata profesionálně
 

Inženýrská geodézie - UKB Brno

Stavba Univerzitní kampus Brno - červená etapa, probíhala v době od 1/2006 do 12/2007. I zde jsme dotávali kompletní geodetické práce na stavbě, tj. od vytyčení, kontrolní měření, výpočty kubatur zeminy, dokumentaci skutečného provedení až po geometrické plány. Tato velmi náročná akce, která vyžadovala každodenní přítomnost geodeta, nakonec stála 6224 hodin terénních prací.