Geodata profesionálně
 

Katastr - Medlánky, geometrický plán

V květnu až září 2009 jsme zpracovávali geometrický plán na oddělení pozemku v katastrálním území Medlánky. Naším úkolem bylo přepracování staršího, pro současné potřeby katastru už nevyhovujícího plánu a jeho doplnění o nově vzniklé stavby v sousedství. Výsledkem je vznik podkladu, na základě kterého bude celé území aktualizováno na současnou podobu v katastrální mapě.