Geodata profesionálně
 

Mapování - Jedovnicko

V období 8 - 12/2009 jsme realizovali dodávku mapových podkladů pro projekt rekonstrukce kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Kotvrdovice a Krasová. Předmětem geodetických prací bylo zaměření výškopisu a polohopisu, zaměření pasportu kanalizace, zákres inženýrských sítí a zákres mapy katastru nemovitostí.