Geodata profesionálně
 

Inženýrská geodézie: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV

Od července 2008 realizujeme stavbu "Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV – 3.etapa". Jedná se o výstavbu další části trasy vodovodu o profilu DN 600 a délky cca 4,5 km z Bosonoh do Nebovid z vodní nádrže Vír u Bystřice n. Pernštějnem . Stavba zahrnuje protlaky pod dálnicí D1, pod komunikacemi III. třídy a pod železniřní tratí. Předmětem geodetických prací je např. vytyčení bodů stavby, výpočty kubatur zeminy, kontrolní zaměření, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické plány... Stavba zahrnuje také vybudování nového dvoukomorového vodojemu o obsahu 4100 kubických metrů, kde bude výška hladiny cca 6,5 m.